חיוניות המטופל והמטפל - השתלמויות לאנשי מקצועות הטיפול - פרויקט היסוד החי

חיוניות המטופל והמטפל

השתלמויות לאנשי מקצועות הטיפול

חיוניות המטופל והמטפל השתלמויות לאנשי מקצועות הטיפול מפגישות את אנשי המקצוע בתחום עם אספקטים שונים של החיוניות בעבודה הטיפולית. ההשתלמות המקצועית  עוסקת בשחיקה של המטפל בקליניקה ובתהליך הטיפולי בראי החיוניות. היא מציגה מודל של עולם הנפש בכלל והנפש הפגועה בפרט בפרספקטיבה של החיוניות.

התוכנית מעמיקה בשני נושאים במיוחד: פוסט טראומה וגבולות. רוב הקורסים מוגשים בפורמט של סדנא חוקרת אשר פותח במיוחד לתכנית זו. הסדנא החוקרת משלבת ידע תאורטי נרכש וקודם בשילוב ניסיון שטח רחב ובליווי של התנסות חווייתית ותרגול. עבור מטפלים בהבעה ויצירה, תנועה ודרמה פותחה תוכנית משנה מיוחדת אשר מאפשרת להגיע לאספקטים נוספים של התכנים הנלמדים החיים מעבר למילים.

למי התוכנית מתאימה?

  • עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ,פסיכיאטרים
  • מטפלים בהבעה ויצירה, תנועה ודרמה – תוכנית משנה מיוחדת לתחום
  • יועצים חינוכיים
  • מטפלים משפחתיים
  • מטפלים קבוצתיים

טבלת רשימת הקורסים בתוכנית

שם קורס תנאי קדם משך קוד
יסודות
מבוא אין 3 ימים המ-נ-1
חיוניות המטופל וטיפוחה מבוא סגמנט אחד המ-נ-2
חיוניות המטפל טיפוחה מבוא סגמנט אחד המ-נ-3
העמקה - סדנאות חוקרות
היסוד החי בקליניקה יסודות סגמנט אחד המ-נ-4
המצוקות הנפשיות בראי היסוד החי יסודות, היסוד החי בקליניקה סגמנט אחד המ-נ-5
היצירה כנתיב אל החיוניות – למטפלים בהבעה ויצירה יסודות, היסוד החי בקליניקה סגמנט אחד המ-היתד-1
חיוניות דמיון וממשות – למטפלים בהבעה ויצירה יסודות, היסוד החי בקליניקה סגמנט אחד המ-היתד-2
מבוא לפוסט-טראומה - נסיגת היסוד החי יסודות, היסוד החי בקליניקה, המצוקות הנפשיות בראי היסוד החי סגמנט אחד המ-נ-6
מבוא לגבולות – הגבול כמפתח לחיוניות יסודות, היסוד החי בקליניקה, המצוקות הנפשיות בראי היסוד החי סגמנט אחד המ-נ-7
העמקה נוספת
נסיגת היסוד החי (פוסט טראומה) גישות טיפוליות וכלים מעשיים למטפל יסודות, העמקה ( כולל מבוא לפוסט טראומה) 4 סגמנטים המ-נ-8
נסיגת היסוד החי (פוסט טראומה) תהליכי יצירה והחזרת החיוניות במטופל הפוסט טראומטי - למטפלים בהבעה ויצירה יסודות, העמקה ( כולל מבוא לפוסט טראומה וסדנאות למטפלים בהבעה ויצירה) 4 סגמנטים המ-היתד-3
גבולות באדם ובסביבותיו המשתנות  - המבט הקליני - גישות טיפוליות וכלים מעשיים למטפל  יסודות, העמקה ( כולל מבוא לגבולות) 3 סגמנטים המ-נ-9
גבולות חיוניות והכוח היוצר- הבנת מנגנון הגבולות ויחסי גבול ועיצובם בכלים יצירתיים - למטפלים בהבעה ויצירה יסודות, העמקה ( כולל מבוא לגבולות וסדנאות למטפלים בהבעה ויצירה) 4 סגמנטים המ-היתד-4

פודקאסט

פוסט טראומה - מסע ריפוי עצמי

האזנה
יסודות

מבוא - השתלמות בסיס לאנשי מקצועות הטיפול
(המ-נ-1) משך : 3 ימים  - ד.ק. אין

בקורס המבוא נתוודע למושג החיוניות וביטויו באדם ובסביבה. נלמד את מושגיי היסוד כגון היסוד החי, עקרון היזון חוזר, עקרון הנצחון ברכות ועוד. ונבחן את השפעתם של מושגי היסוד על החיוניות שלנו. נסקור את האפשרויות של שילוב גישת החיוניות במהלך הטיפולי הן מצד המטופל והן מצד המטפל. את הלימוד, הבחינה והברור נבצע בדרך חווייתית המאפיינת את שיטות ההוראה של פרויקט היסוד החי. קורס המבוא נועד לחשוף אתכם לתוכנית מחד ולאפשר לכם לבחון אם גישת החיוניות יכולה לשרת אתכם בעבודתכם.

חיוניות המטופל וטיפוחה

(המ-נ-2) משך : סגמנט אחד  - ד.ק. מבוא

ברור שכל מהלך טיפולי יראה כהצלחה בצמיחת החיוניות של המטופל, אם כי בדרך כלל לא במדד זה יעשה שימוש בהערכת התקדמותו. בקורס זה דווקא כן נבחן את המהלך הטיפולי מזווית זו ונגלה באיזו מידה החיוניות כפי שהיא מובנת בעזרת היסוד החי יכולה לתפקד כמעין תפיסת מטריה המאחדת ומגבשת צדדים שונים של הטיפול. בסדנא חיוניות המטופל וטיפוחה נלמד מספר טכניקות המאפשרות למטופל להעלות את חיוניותו בקליניקה ממש ונרכוש מספר תרגילים שיוכלו לשמש אותו בין הטיפולים. נתמקד במספר עקרונות שקלים ליישום ומשרתים היטב טיפוחה החיוניות במטופל. הקורס מושתת על לימוד תיאורטי וסדנאי כמקובל בפרויקט היסוד החי.

חיוניות המטפל וטיפוחה (המ-נ-3) משך : סגמנט אחד  - ד.ק. מבוא

העבודה הטיפולית שוחקת את המטפל( והסיבות ידועות). היא פוגעת בחיוניות שלו, בחייו האישיים, בשמחת החיים שלו, בסקרנות שלו, בגמישות שלו. היא פוגעת ביכולתו לעשות את עבודתו על הצד הטוב ביותר. בקורס זה נלמד להשתמש בעקרונות כך שיעודדו חידוש החיוניות של המטפל הן בקליניקה עצמה והן מחוצה לה. כמו –כן נבנה תוכנית אישית ונרכוש כלים וטכניקות שיאפשרו לשמרה לאורך זמן. כמו שאר הקורסים גם זה מושתת על לימוד תיאורטי וסדנאי – חוויתי, כמקובל בפרויקט היסוד החי.

 פרק היסודות של השתלמויות לאנשי מקצועות הטיפול של האקדמיה לחיוניות מציע אפשרות לרכוש את שפה היסוד חי כדי לשלבה בקליניקה בתקשורת בין המטפל והמטופל ובין המטופל לבין עצמו.

טראומה והחלמה מסעו של צב

העמקה - סדנאות חוקרות

היסוד החי בקליניקה

(המ-נ-4) משך : סגמנט אחד  – ד.ק. יסודות

בקורס זה נתחיל לצלול לעומק הבנת היסוד החי בפרספקטיבה של החיים והעשיה בקליניקה. נבחן את המבנה "הבריא" ודרכי הפעולה הטבעיות של היסוד החי. נתבונן איך נפגשים שני היסודות החיים בקליניקה של המטפל ושל המטופל ואיך נוצר יסוד חי חדש – היסוד החי הזוגי. נלמד איך מטפחים אותו ואיך יוצרים עימו קשר על בסיס העקרונות. נבדוק באיזה מידה היסוד החי הזוגי שונה או דומה למושג הקשר הכל כך מוכר, ובאיזו מידה הכנסתו לקליניקה תורמת לעבודה הטיפולית. נתמקד בעיקר בשני עקרונות עקרון ההיזון החוזר ועקרון הממשות ונחקור איך הם יכולים להשפיע על חיי הקליניקה. קורס הוא סדנא חוקרת של שאלות פתוחות באמת שבמבנה שלו דומה לדרך בה היסוד החי מתרחב ושומר על חיוניותו.

המצוקות הנפשיות בראי היסוד החי

(המ-נ-5) משך : סגמנט אחד  – ד.ק. יסודות, היסוד החי בקליניקה

כשמכירים את ההתנהגות הטבעית של היסוד החי(היסוד החי בקליניקה) אפשר להבין איפה הדברים יכולים להשתבש. אפשר להבין איך שיבושים אילו יכולים להפוך למצוקות. אפשר להבין איך החמרת השיבושים יכולה להתפתח למה שמקובל לכנות פתולוגיות. בסדנא חוקרת זו נבחן כמה שיבושים ונגלה אילו מצוקות הם יכולים להציף, ובעיקר נלמד איך להחזיר את היסוד החי לתפקודו בעזרת שימוש בעקרונות המתאימים ותרגילים שנקבל או נמציא לצורך העניין. כמו-כן נתמקד בפתולוגיה אחת או שתיים שייבחרו ע"י הקבוצה ונחקור את השורשים להתפתחותה בתהליכים ובמבנים של היסוד החי.

סדנאות חוקרות היא צורת הגשה מיוחדת של השתלמויות לאנשי מקצועות הטיפול של האקדמיה לחיוניות.  המתכונת של סדנאות חוקרות  נולדה מתוך רצון לשלב את הניסיון והשפה הטיפולית ושפת היסוד חי  כדי ליצור שפה אינטגרטיבית מורחבת.

ציורים של איתי אלטשולר

היצירה כנתיב אל החיוניות

(המ-היתד-1) משך : סגמנט אחד  - ד.ק. יסודות, היסוד החי בקליניקה למטפלים בהבעה ויצירה

כל מי שמטפל בכלים של הבעה ויצירה מודע, באופן אינטואיטיבי, לקשר ההדוק בין החיוניות להבעה ויצירה בסדנא חוקרת זו נהפוך את ההכרה האינטואיטיבית לידע מובנה ושייטתי. נחקור את הקשר בין היסוד החי ותפקודו לבין תהליכים יצירתיים כפי שאנו מכירים אותם מעצמינו ומהמטופלים בסדנא הטיפולית. נבחן את העקרונות וניראה איך הם יכולים להנחות את המטופלים שלנו אל נתיב החיוניות. אילו מהעקרונות מתאימים יותר ואילו מתאימים פחות. במהלך בסדנא היצירה כנתיב אל חיוניות נלמד איך להתאים תרגילים מוכרים ושימושיים בחיי היומיום הטיפוליים ולהפכם למנועים ממוקדים לחיוניות.

חיוניות דמיון וממשות

(המ-היתד-2) משך : סגמנט אחד  - ד.ק. יסודות, היסוד החי בקליניקה למטפלים בהבעה ויצירה

כל תחומי אמנויות מפגשים כדרך קבע את הדמיון והממשות. המתח הקיים בין השניים הוא אחד המנועים החשובים בטיפוח החיוניות ובהידוק הקשר שלה לממשות, לחיים המעשיים. בסדנא חוקרת הזו נעבוד על שלושה עקרונות מרכזיים: היזון חוזר, עקרון הממשות ועקרון העשייה. ניראה איך הם יכולים לעודד את התרחבות היסוד החי. נחקור את האפשרויות להידוק הקשר בין המעבדה\ סדנת יצירה\ קליניקה לבין העשייה היומיות. כמו כן נבחן את האפשרויות לטיפול ממוקד תוצאות, כי הרי כל יצירה היא סוג של תוצאה.

מבוא לפוסט-טראומה - נסיגת היסוד החי

(המ-נ-6) משך : סגמנט אחד  - ד.ק. יסודות, היסוד החי בקליניקה, המצוקות הנפשיות בראי היסוד החי

על פי המודל של היסוד החי סימפטומים פוסט-טראומתיים מתרחשים עקב נסיגת היסוד החי והשתבללותו. בסדנא חוקרת זו נלמד על התפקיד של היסוד החי באירועים דרמטיים בחיים שחלקם יכולים להוביל לנסיגתו. נבחן את הקשר בין חיוניות, חוסן וקבוצות סיכון. נחקור את חשיבות הסיפור הטראומתי להתפתחות הסינדרום ומעבר לזה את חשיבותו למהלך הריפוי. נמפה ונקשר את הסימפטומים המאפיינים PTSD והעקרונות שלמדנו להכיר. נאמץ עקרון אחד שאותו נוכל לאמץ באופן אישי לעבודה עם מטופלנו הסובלים מפוסט טראומה.

מבוא לגבולות – הגבול כמפתח לחיוניות

(המ-נ-7) משך : סגמנט אחד  - ד.ק. יסודות, היסוד החי בקליניקה, המצוקות הנפשיות בראי היסוד החי

תפקודו התקין של היסוד החי ונהול החיוניות תלויים במנגנון הגבולות. מהו מנגנון הגבולות? מה הם חלקיו? אילו סוגי גבולות יש? כיצד משפיע מנגנון הגבולות על פנימיותו של האדם והתממשקות שלו עם העולם? במבוא לגבולות נתחיל לענות על השאלות הללו ונבחן איפה הנושא פוגש אותנו באופן אישי ובעבודתנו הטיפולית. נתחיל לחקור באילו חלקים של המנגנון יכולים להיוולד קשייהם של המטופלים שלנו בקליניקה. בסדנא נשלב בלימוד העיוני תרגילים חויתיים שימחישו לנו את הנושאים העיוניים.

בית יונה בית שיקומי לפוסט טראומה

העמקה נוספת

נסיגת היסוד החי (פוסט טראומה) גישות טיפוליות וכלים מעשיים למטפל

(המ-נ-8) משך : 4 סגמנטים  - ד.ק. יסודות, העמקה ( כולל מבוא לפוסט טראומה)

בסדנת העומק המחקרית נסיגת היסוד החי נעמיק בתאוריה המסבירה התהוות התגובה הפוסט–טראומטית כתגובת הגנה על החיוניות של הפרט. ננסה להסביר על בסיס המודל של היסוד החי את סיבת הופעתם של חלק מהסימפטומים שכל כך אופייניים ל PTSD. כמו –כן נלמד על קצה המזלג על מנגנון הגבול והשתבשותו בעקבות האירועים הטראומטיים והיווצרות סוג מסוים של סימפטומים. נמפה את העקרונות ונבין איך הם יכולים לשרת את היסוד החי בחזרתו לתפקוד מלא ותקין. יחדיו נבחן מספר סיפורי מקרה ונבנה תוכניות טיפוליות מתאימות. לשם כך נרכוש כלים ונלמד תרגילים שיאפשרו לנו לממש את התוכניות שגיבשנו.

נסיגת היסוד החי (פוסט טראומה) תהליכי יצירה והחזרת החיוניות במטופל הפוסט טראומטי

(המ-היתד-3) משך : 4 סגמנטים  - ד.ק. יסודות, העמקה (כולל מבוא לפוסט טראומה וסדנאות למטפלים בהבעה ויצירה)למטפלים בהבעה ויצירה

בסדנת העומק המחקרית, תהליכי יצירה והחזרת החיוניות במטופל הפוסט טראומטי, נעמיק בניתוח תהליך נסיגת היסוד החי והשפעתו על הפגיעה ביצירתיות הטבעית ואובדן הגמישות. נתבונן בסימפטומים של המטופל הפוסט טראומטי בהקשר של הקצנת המתח בין דמיון לממשות ונבחן את הכלים העומדים לרשותנו למיתון מתח זה. נעמוד על הקשר בין תהליכי היצירה לבין מרכיבי החוסן הנפשי מזווית של היסוד החי. כמו-כן נדון בשאלה את אילו חוויות - רגשות של המטופל יש להציף ע"י הכלים היצירתיים בקליניקה, ובאיזה סדר כדי להחזיר למטופל את יכולת הריפוי העצמי. נתמקד בעקרון שינוי יתכן רק בתנועה, שמהווה עקרון יסוד בתהליך ריפוי וכל כך נגיש בסדנת היצירה. בנוסף נלמד טכניקות להתאמת תרגילים מוכרים לשם העצמת החיוניות במטופל הפוסט טראומטי ושיטות להמצאת תרגילים חדשים לשם אותה מטרה. כל התכנים הללו ילוו בהצגת סיפורי מהשטח שנחקור יחדיו את הדרך הטובה לטפל בהם.

גבולות באדם ובסביבותיו המשתנות - המבט הקליני - גישות טיפוליות וכלים מעשיים למטפל

(המ-נ-9) משך : 3 סגמנטים  - ד.ק. יסודות, העמקה ( כולל מבוא לגבולות)

בסדנא המחקרית גבולות באדם ובסיבותיו המשתנות נרחיב את הלימוד התאורטי של מנגנון הגבול שפגשנו בקורס המבוא. נתמקד בקשיים ובפתולוגיות שנולדות מסוגי הגבולות השונים בתוך האדם ובינו לבין סביבתו. נחקור את האפשרויות והחסמים לטרנספורמציות בין סוגי הגבול השונים. נמפה את העקרונות ונבין איך הם יכולים לשרת את הבראתו של מנגנון הגבול. יחדיו נבחן מספר סיפורי מקרה: בקליניקה- ביננו לבין המטופלים- ובעולמם של המטופלים: נאפיין את היבטי הגבול בסיפורים אילו ונבחן את הדרכים השונות להובלת שינוי. נעזר במחקר חוותי כדי לייצב תובנות בנות קיימא שיתמידו אתנו בהמשך הדרך. כמו-כן נרכוש כלים מעשיים ליישום מידי בקליניקה.

גבולות חיוניות והכוח היוצר- הבנת מנגנון הגבולות ויחסי גבול ועיצובם בכלים יצירתיים

(המ-היתד-4) משך : 4 סגמנטים  - ד.ק. יסודות, היסוד החי בקליניקה למטפלים בהבעה ויצירה

כל יצירת אומנות נדרשת לגבול כדי להפוך לכזאת; למסגרת בזמן ובחלל. הכלים היצירתיים עוסקים כדרך קבע בנושא הגבול: התחלה אמצע וסוף, גיוון באפשרויות מפגש, פנים וחוץ ועוד. רק מתבקש לעסוק ולחקור את הנושא הגבול בהתייחס לטיפוח החיוניות בכלים אילו. בסדנא חוקרת זו נחקור יחדיו כלים מתחומים שונים היכולים לשרת את המטפל בהבעה ויצירה בכינון מחדש ובאופן בריא של מנגנון הגבול. נבין לעומק יחסי הגבול כפי שנלמדו בקורס מבוא לגבולות – הגבול כמפתח לחיוניות ונבדוק איך הכלים שעומדים לרשותנו יכולים להבנות מחדש יחסים אילו בקרב מטופלינו וביחסים שלנו עימם.

 
מי שמשלים את כל המסלול של השתלמויות לאנשי מקצועות הטיפול של האקדמיה לחיוניות ומשלב את התכנים שלהם בחיי הקליניקה שלו ירגיש את עוצמתה של חיוניותו שלו הולכת וגדלה ומשרה כוח וחיים בקרב מטופליו. 
בגידה וריפוי מפוסט טראומה

דילוג לתוכן