השתלמות מקצועית - שילוב חיוניות בחינוך - פרויקט היסוד החי
חיוניות בחינוך

שילוב חיוניות בחינוך

השתלמויות מקצועיות

חיזוק החיוניות וכוחות החיים בתלמיד במורה מובילים

  • ליצירת מוטיבציה
  • לסקרנות
  • לשיפור איכות הלמידה ורמתה 

 הן הלימוד, במובנו הרחב ביותר, והן המוטיבציה הם מאבני היסוד בתהליך החינוכי ומעסיקים את איש החינוך ברמה היומיומית וברמה העקרונית.

בהשתלמות זאת נלמד להבין, להשפיע ולהניע את המנגנונים האלו מהפריזמה של החיוניות.

ניראה שאפשר לחולל שינוי בחיוניות ובכך להשפיע על מטריה שלמה של תהליכים בכללם הלימוד והמוטיבציה.

נרכוש שפה, נקודות מבט וכלים אשר יאפשרו להדביק תלמידינו וחניכנו בחיוניות.

ההשתלמות המקצועית זאת ממקדת מבט במושאי החינוך: תלמידים וחניכים, ובכל זאת בו זמנית  נוגעת ומטפחת את החיוניות של איש החינוך עצמו.

מי יתעניין ויפיק תועלת?

  • למי שעוסק בחינוך צעירים ומבוגרים ומתמודד עם שאלות מוטיבציה והנעה לפעולה..
  • למי שמלמד ומורה ומתמודד עם דעיכת העניין הרצון ללמוד וללמד.
  • למי שעוסק בהקמת מסגרות חינוכיות ומתלבט לגבי דרכי לימוד LEARNING ושיטות הוראה משמרות עניין.
  • לצוותים חינוכיים המעוניינים לטפח את החיוניות הצוותית והארגונית.
  • לצוותים חינוכיים הרוצים לטפח את היסוד החי הבית ספרי – ארגוני.

השתלמות מקצועית - חיוניות בחינוך

שם קורס תנאי קדם משך קוד
יסודות
מבוא אין  3 ימים המ-ח-1

החיוניות בחינוך בהדרכה ובהוראה

מבוא סגמנט אחד המ-ח-2
העמקה
1. גבולות מפתח לחיוניות העולם החינוכי מבוא, החיוניות בחינוך סגמנט אחד המ-ח-3
2. חיוניות ולימוד – שחיקת הסקרנות מבוא, החיוניות בחינוך סגמנט אחד המ-ח-4
העמקה נוספת
היסוד החי הקבוצתי מבוא, החיוניות בחינוך, 1 או 2 2 סגמנטים המ-ח-51, המ-ח-52
יסודות

מבוא

(המ-ח-1) משך : 3 ימים  –ד.ק.אין

בקורס המבוא נתוודע למושג החיוניות וביטויו באדם ובסביבה. נלמד את מושגיי היסוד ונבחן את השפעתם על החיוניות שלנו. נסקור את האפשרויות של שילוב גישת החיוניות במהלך החינוכי ובמערכות בהן אנו עובדים. נלמד, נבחן ונברר בדרך חווייתית המאפיינת את שיטות ההוראה של פרויקט היסוד החי. קורס המבוא נועד לחשוף אתכם לתוכנית מחד ולאפשר לכם לבחון אם גישת החיוניות יכולה לשרת אתכם בעבודתכם.

החיוניות בחינוך: בהדרכה ובהוראה

 (המ-ח-2) משך : סגמנט אחד – ד.ק. מבוא

בקורס נבחן איך החיוניות באה לידי ביטוי בחינוך, בהדרכה ובהוראה ומה הם הביטויים להעדרה בתחומים אילו.  נחשוב יחדיו איך אפשר לטפח אותה על פי העקרונות ולאוששה במידת הצורך. נאמץ מספר עקרונות המדברים אלינו ונבנה תוכנית אישתי איך ליישמם במרחב החינוכי לאחר תום הקורס. בנוסף ניחשף על קצה המזלג לנושאי קורסי ההרחבה. כל התכנים יועברו בדרך החווייתית של האקדמיה לחיוניות.

טיפוח החיוניות במרחב החינוכי
העמקה

גבולות מפתח לחיוניות העולם החינוכי

(המ-ח-3) משך : סגמנט אחד - ד.ק. מבוא, חיוניות בחינוך

הגבולות שלי מגדירים אותי: מגנים עלי ובו זמנית גם חוסמים אותי. מידת פתיחותם של הגבולות שלי ומידת גמישותם משפיעים ישירות על מידת החיוניות שלי ועל הקשר שלי עם העולם על הסקרנות שלי ועל המוטיבציה שלי. בסדנא חוויתית זו נתעמק במושג הגבול מעבר לתפיסה המקובלת "יש לי גבולות אין לי גבולות".  נבין ונחווה איך מאפייני הגבול השונים משפיעים עלי כפרט ועל הקבוצה ככל, ואיך אפשר לכוון מהלכים מתוך נקודת הבט של הגבול. עיצוב מחדש של יחסי הגבול במסגרת החינוכית ישפיעו באופן ישיר על חיוניותה.

חיוניות ולימוד – שחיקת הסקרנות

 (המ-ח-4) משך : סגמנט אחד -  ד.ק. מבוא, חיוניות בחינוך

אחד האתגרים העומדים בפני אנשי החינוך היום היא שחיקת הסקרנות. אנחנו כאנשי חינוך נתקלים בתופעה שטווח העניין הולך ומצטמצם ושהצורך בגירויים חזקים הולך ומתרחב. לדעתנו, באקדמיה, תופעות אילו הן חלק מהביטויים של ירידת החיוניות בקרב הצעירים בפרט, בקרב הקהל הרחב בכלל. בקורס סדנאי זה נבחן את הקשר בין המשולש חיוניות – לימוד – סקרנות . וכן נעמוד על נקודות החולשה  של קשר הזה בדגש על חורים שחורים בחיוניות, כפי שאנו נפגשים בהם בשטח.  במהלך הקורס נקבל כלים מעשיים להתחיל בשינוי המגמה.

העמקה נוספת

היסוד החי הקבוצתי

(המ-ח-51 , המ-ח-52) משך : 2 סגמנטים - ד.ק. מבוא, החיוניות בחינוך, העמקה 1 או 2

כמעט כל מי שידו נוגעת בחינוך עובד עם קבוצות. קבוצה היא ישות מיוחדת במינה שגם לה חיים משלה ומאפייני חיוניות משלה. חיוניותם של הפרטים בקבוצה משפיעה על חיוניות הקבוצה וההפך. חיוניות הקבוצה משפיעה על היכולת של כל פרט בתוכה לטפח את שמחת החיים שלו, את יכולתו ללמוד ( במובן של Learning) ואת המוטיבציה שלו. בקורס סדנאיי זה נלמד על היסוד החי הקבוצתי. נעמוד על מאפייניו, על העקרונות החשובים ביותר להנעתו וטיפוחו כגון היזון חוזר, עקרון העץ ועוד. נלמד על אופני ההתרחבות של היסוד החי הקבוצתי ואיפה ומדוע ההתרחבות יכולה להיתקע או להעצר. ניתן מסגרת מושגית לכלים שאתם אנשי החינוך כבר עובדים איתם ונפתח כלים נוספים לטיפוח היסוד החי הקבוצתי.

דילוג לתוכן