לעשות שינוי בחיים - גם שקשה לי עם שינויים - פרויקט היסוד החי

לעשות שינוי בחיים – גם שקשה לי עם שינויים

יש הרבה רגעים שאני רוצה לעשות שינוי בחיים. לעיתים אנו מצליחים ולעיתים פחות, אך ישנן תקופות שאנו ממש תקועים. אם אתם בנקודה של לעשות שינויים גדולים בחיים  אל תחפשו ניסים עוד שינויים קיצוניים אלא שינוי מתונים והדרגתיים שינויים שיתמידו ויישארו אתכם לזמן רב. אם אתם תקועים הרבה זמן, אם אתם כבר הרבה זמן מחפשים אחר שינוי בחיים שינוי כמו : להפרד מ... למצוא את.. להבריא מ.. להתאושש מ... לבחור ב.. לשנות  את.. הגעתם למקום הנכון.

באקדמיה לחיוניות המבוססת על שיטת אלטשולר אנו מלמדים

  • איך לזהות את מה יש לשנות
  • איך לזהות מה אי אפשר לשנות.
  • איך לזהות מה עוצר אותנו ומה תוקע אותנו בתהליך השינוי

בעיקר איך לייצר שינוי שבא להישאר או כזה שאפשר יהיה לשחזר

מה שתלמדו לא תוכלו לשכוח!
המפתח לאיך לעשות שינויי בחיים הוא חיפוש אחר תנועה ויציאה אליה. הגיוני, פשוט, אבל לא פעם מורכב וקשה ליישום. מה זה לחפש אחרי תנועה? מיד תבינו.

לעשות שינוי בחיים - שינוי יתכן רק בתנועה

לעשות שינויים בחיים - שינוי יתכן רק בתנועה

קצת עקרונות והגיונות

תנועה: שינוי מקום, העתקוּת ממקום למקום. (מילון אבן שושן)

שינוי: חילוף, תמורה הפיכה למצב אחר או לתנאים אחרים. (מילון אבן שושן)

שינוי ותנועה הם מצבים הקשורים בקשר סימביוטי ולוגי. ניתן לראות בהם נקודות מבט שונות על המושג: דרך. שינוי מתאר את הדרך מהזווית של התחנות הנמצאות עליה בהן נעצר הנע בדרך, ואילו תנועה מתייחסת למעשה הכרוך במעבר מנקודה לנקודה.

חיים הם דרך – דרך הרצופה שינויים

יש שיגדירו את החיים עצמם כתנועה רצופה.  לכולנו ברור שהעדר תנועה מלא, משול למוות. היסוד החי, כוח חיים שבנו, באספקט אחד של מהותו הוא תנועה והוא מתאפיין בשינוי מתמיד. התפתחותו והתרחבותו, כפי שמתוארים בפרק אודותיו בספר 'לחיות את היסוד החי', מצטיינים בתנועה. יחסיו עם המערכת הפיזית, המערכת הנפשית והמערכת הרוחנית הם יחסי היזון חוזר, קשר של תנועה מתמדת. שיטת אלטשולר רואה ביסוד החי את הישות המאגדת בתוכה את יכולת הריפוי העצמית. כדי להניע מנגנון זה יש לייצר סביבה מתאימה ומצבים המאפשרים תנועה. התאוששות התנועה ובעקבותיה הנעת תהליך הריפוי יובילו בהמשך להבחנה בשינוי. שינוי זה לא פעם יכונה שיפור או ריפוי מצבו של האדם. היכולת לשמור על התמדתה של התנועה יקנה לאדם תחושה שהוא חי חיים מלאים.

פרק שמיני: חיפוש אחר תנועה – לצאת מדיכאון
גילת פרג, סימה אלטשולר איתי אלטשולר /
AUGUST 2021
לעשות שינוי בחיים
לעשות שינוי בחיים להתחיל תנועה רחוק מהמקום התקוע

איך לעשות שינוי בחיים? לחפש אחר תנועה במובנה הרחב

שיטת אלטשולר מתעניינת בתנועה במובנה הרחב ברמה הפיזית, ברמה הנפשית וברמה הרוחנית. תחושת הקבעון התנועתי באחד מהמרחבים הללו יכולה להשתנות בעקבות תנועה הולכת ומתעצמת במרחב אחר. לדוגמא, שיטת אלטשולר תעודד אדם הסובל ממגבלה תנועתית במישור הפיזי לחפש התחלת תנועה במישור הנפשי או הרוחני. האדם ירחיב את תנועתו ויעצימה, עד שבמקרה מסוים תתעורר התנועה הפיזית, ובמקרה האחר התנועה הנפשית והרוחנית תייצר פיצוי או מעקף להעדר התנועה הפיזית ותקנה לאדם תחושה של חיים מלאים, על אף ואולי בזכות המגבלה.

ל'צוד' לגלות את מה שנע בקלות ולהתחיל בו

תרגול מדויק נכון ונשנה מאפשר לזהות את מה שנע בקלות ולהתחיל תנועה בו. תנועה קלה יכולה להיות במרחב הפיזי הרגשי או הרוחני ובה יש להתחיל כדי ליצר תנועה באדם בכללו. שיטת אלטשולר מיומנת בזיהוי תנועה בשלושת המישורים לפי הצורך, ומציעה דרכים שונות לעודדה ולהרחיבה. העקרון 'שינוי יתכן רק בתנועה' אינו קובע שבמקום בו יש רצון לשינוי חובה ליצר תנועה באופן ישיר, ההפך הוא הנכון! יש לחפש מקום מרוחק ובו יש להתחיל את התנועה. כדי להפעיל תנועה במקום שיש בו העדר תנועה – תקיעות, צריך להפעיל כוח רב כדי להניע את הבלתי נע. זה נוגד את עקרון הנצחון ברכות. יצירת תנועה מרוחקת תייצר תהודה והשראה ותתניע בהתחלה את המקום הנייח בעדינות מרבית, תנועה שתתגבר באיטיות (עקרון האטיות) עד שהמקום התקוע ישתלב בעצמו בתנועה הכללית ויתרום לה.

 

5 מנגנונים שתוקעים אותנו - למה מרגישים תקועים

אתם מרגישים שאתם צריכים לעשות שינוי בחיים אבל מרגישים תקועים. למה אנו מרגישים תקועים? למה אנחנו לא מצליחים לעשות שינויים בחיים? לכל אחד יש מנגנון אישי למנוע מעצמו לעשות שינוי אמיתי שינוי שיפתח בפניו דרך חדשה. כאן אפרט 5 מנגנונים שתוקעים אותנו ומסבירים למה אנו מרגשים תקועים. ואחשוף בפניך את עקרון אחד שהוא מפתח לפיצוח כל אחת מאותן אסטרטגיות שאנו נוטים לאמץ כדי לתקוע את עצמינו.

 

פרק שישי: הגבולות שלי – מפתחות לביטחון וצמיחה
גילת פרג, סימה אלטשולר איתי אלטשולר /
JULY 2021

1. משנה מקום משנה מזל

לא פעם אנחנו מחפשים לעשות שינויים בחיים, אבל מרגשים ממש תקועים. אנו חשים את העדר התנועה – את התקיעוּת, שמכבידה עלינו. אבל איננו יודעים מהו המצב החדש בו אנו צריכים להיות, או לאן פנינו מועדות. כיוון שאיננו יודעים לאיזה כיוון לנוע אנו לא עושים כלום. אנו נשארים במקום אנו לא זזים לא עושים כל שינוי משמעותי בחיים. אנחנו מרגשים משותקים, והשיתוק הזה מתסכל, מעורר כעס ומריבות  או סכסוכים עם הסובבים אותנו. יש שהשיתוק דווקא מוביל לייאוש או דיכאון. כשם שתנועה מייצרת תנועה סביבה, גם העדר התנועה - השיתוק - מדבק. על כן, על פי עקרון 'שינוי יתכן רק בתנועה' של שיטת אלטשולר, יש ליצר תנועה לשמה, תנועה איטית ועדינה, שתאפשר להבחין באפשרויות שצצות (עקרון הצומת ). יש לנוע מתוך התבוננות.

2. שינויים בחיים, לצעוד בשביל האבנים הצהובות

יש מצבים שאנו כן יודעים לאן פנינו מועדות (או לפחות חושבים שאנו יודעים). אבל אנחנו לא יודעים איך להגיע לשם, ואז שוב אנו בוחרים לא לעשות דבר. גם כאן יכול לתרום העקרון 'שינוי יתכן רק בתנועה' ולהוביל את האדם עקב בצד אגודל אל מטרתו, אל השינוי כשהאופק הולך ומתרחב לפניו עם כל צעד. הדרך בונה את עצמה עם כל פסיעה כמו בשביל הלבנים הצהובות  בשירו של אלטון גון ובסיפור ׳הקוסם מארץ עוץ׳.

לגעת בלב העולם מובילי חיוניות

לעשות שינויים בחיים לצאת ממרחב הנוחות

3. לו הייתי סינדרלה - ליהנות מתרופת פלא

מצב של מצוקה או קושי גדול, לא פעם, מעורר בנו את הציפיה והשתוקקות לנס, לקסם, לתרופת פלא, לשינוי מידי, לשינוי אחת ולתמיד. אנו כמהים לקפיצה קוונטית ממצבינו הנוכחי הקשה למצב חדש של מי מנוחות ושקט פנימי. בלשון אחרת אנו רוצים לעבור ממצב אחד של העדר תנועה למצב אחר של העדר תנועה. במחשבה קצת יותר מפוכחת ברור שלא כך קורים הדברים בדרך כלל בעולם. תרגול של העקרון 'שינויי יתכן רק בתנועה' בתחומים קצת פחות כואבים בחיים, בתחומים קצת פחות בוערים וקצת פחות מאיימים יאפשר לנו להשתמש בו גם להשגת שינוי במצב של מצוקה או קושי גדול. תרגול חוזר של עקרון זה מבהיר לנו את חשיבתו בהעלאת החיוניות שלנו. עקרון זה חשוב, עד כדי הכרחי, ביכולתנו להתמודד עם משברים וטראומות בחיינו. להתאמן על העקרון ולהשיג הצלחות איפה שקל לנו לממש וליישם איפה שקשה וחשוב באמת

4.  לא קלה היא, לא קלה דרכינו

נכון שלא פעם הדרך חשובה יותר מהתוצאה. אך אל לנו להתבלבל ולהקריב או לוותר על תוצאות ויעדים. יש גישות טיפוליות לא מעטות בתחום בריאות הנפש בעיקר המקדשות את התהליך ואת הדרך. שיטת אלטשולר אינה כזו. עקרון 'שינוי יתכן רק בתנועה', מעודד מערכת יחסי גומלין בין הגישה התהליכית לבין הגישה התוצאתית. היכולת לזהות תנועה אפשרית רק על בסיס הגדרת המנוחה – העדר התנועה הזמני. המנוחה היא הרגע שבו האדם מסוגל לזהות את השינוי, לזהותו, לבחון אותו ולהעריכו. המנוחה היא המצב שבו חובר עקרון זה לעקרון הצומת. המנוחה היא הרגע בו משיקים השינוי והתנועה במרחב התודעה ויכולים להשפיע על שיקול הדעת. ההנחה שהחיים הוא תהליך אין סופי היא נכונה מחד גיסא ומקהת חושים ומסממת מאידך גיסא, קהות חושים המובילה לאוטומטיזציה.

 

הצטרפות למסע ריפוי עצמי

הרגע שלך לחיות חיים מלאים

לפרטים

5.      רק עוד רגע אמא - לא נורא עם מרגישים תקועים , קצת

לפעמים אנו כל כך משתוקקים להשיג את שינוי, להיות במקום אחר שאנו הופכים להיות מאוד משימתיים. עושים פועלים ומשנים ושום שינוי אמיתי לא קורה. אך מה שחסר זה בסך הכל הרפיה ומנוחה. העדר או צמצום המנוחה מוביל את האדם להתנהלות מתוך הפעלת כוח עודף ונטיה לפעול מתוך עיוורון ממוקד מטרה כסוס הרץ לקו הסיום. המנוחה מאפשרת לווסת את הכוח הנדרש לשם השגת השינוי. המנוחה מאפשרת בחינה מחודשת של המטרה ודרך השגתה. מרכיב המנוחה בעקרון שינוי יתכן רק בתנועה תומך ביישום של ׳העקרון לנצח ברכות׳ בשילוב עם עקרון הצומת– עקרון הבחירה.

שלב המנוחה הוא מרכזי במיוחד ומשמעותי לאנשים הנמצאים בשינוי מתמיד – בחוסר שקט פנימי מתמשך המעיף אותם כפרפרים משינוי לשינוי. אנשים אלה מאבדים סבלנות ועניין במהירות הבזק וחיים בתוך סחרור מתמיד. הם משתוקקים לרגיעה ושקט אך לא מסוגלים למצוא אותם. עבורם, לכאורה, עקרון שינוי יתכן רק בתנועה הוא ברור מאליו כאילו נתפר במידתם, אך רק לכאורה. הגשמתו באופן אמיתי ומלא והיכולת להנות ממנו דורשים מהם לימוד, לימוד לנוח שלעיתים אינה מיומנות פשוטה כלל ועיקר.

ראוי להבחין בין מנוחה לבין עצירה, השהיה או הפסקה. כל האחרונות כלולות במנוחה אך קיומם כשלעצמם בלבד אינו מעיד על מנוחה. מנוחה כוללת בתוכה גם נחת ורווחה וגם יכולת לראות לרחוק ולקרוב מתוך שיקול דעת.

לסיכום

שיטת אלטשולר מציעה נקודת מבט חדשה על הרצון לעשות שינוי בחיים. על בסיס העיקרון שינוי יתכן רק בתנועה היא ממליצה לא התמקד בשינוי אלא להתמקד בתנועה. לחפש אחר תנועה פיזית רגשית או רוחנית ולהתחיל לנוע ולהניע את  הקלה והטבעית לאדם מבין שלוש התנועות. ודאי יכולת להזדהות עם לפחות אחת מהאסטרטגיות שהצגתי כאן.  עדיף אם תוכל לאמץ טיפ או שניים, מאילו שהצגתי, שיובילו אותך באופן עצמאי לשינוי המיוחל שאותו אתה מחפש. אם לאחר שניסת, אתה בכל זאת מחפש הדרכה ליישום העיקרון 'שינוי יתכן רק בתנועה' צור עימנו קשר ונמליץ לך על התוכנית המתאימה.

פוסטים קשורים

שדות החובה מסומנים *


האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן